Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-04-15


Download
Centro pradinės mokyklos nuostatai_19181
Adobe Acrobat Document 153.4 KB

Šiaulių Centro pradinė mokykla  skelbia konkursą pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti

 

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo pagal Lietuvos respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo Įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198)

 

Reikalavimai pretendentams:

·         aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;

·         informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;

·         gebėjimas taikyti aktyvius bei atviro mokymosi metodus pamokose;

·         gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai:

·         Gebėjimas bendrauti anglų kalba

·         Tarptautinių ir nacionalinių projektų paraiškų rengimo ir dalyvavimo juose patirtis

·         Integruoto ugdymo patirtis

 

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą (CV).

 

Neprivalomi, papildomi dokumentai:

6. Motyvacinis laiškas.

7. Rekomendacija (-os) iš buvusių darboviečių.

 

Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai, siųsti laišku ar elektroniniu paštu.

Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis)

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. balandžio 15 d. – pabaiga 2019 m. balandžio 29 d.

 

Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami Šiaulių Centro pradinės mokyklos ( Mickevičiaus g. 9, Šiauliai) raštinės vedėjai nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki 2019 m. balandžio 29d. (imtinai) įstaigos darbo metu.

Tel. (8-41) 524613, el. p. cpmrastine@splius.lt