Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 09 13Su mokytojais galite susisiekti telefonu (8 41) 524613.

KLASIŲ MOKYTOJAI


MOKYTOJAI DALYKININKAI

Anglų kalba

Dorinis ugdymas

Dailė

Muzika

Šokis

Neformalusis ugdymas


PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI