GERBIAMI TĖVELIAI !

  

       Mokyklai visada reikalinga visuomenės parama, dėmesys. Mes esame dėkingi Jums, Tėveliai, už visokeriopą pagalbą bei finansinę paramą mūsų mokyklai.

       Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymu dėl 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo pasirinktam gavėjui, prašome paremti mūsų mokyklą.

       Dėkojame Jums už apsisprendimą paremti mūsų mokyklą.

       Prašymo formą dėl pervedimo galima užpildyti mokykloje. Kreiptis į klasės mokytoją arba į mokyklos raštinės vedėją.

      Galima pildyti ir elektroniniu būdu: www.vmi.lt ; forma – FR0512

 

       Žinios, reikalingos pildant prašymą:

  • Paramos gavėjo tipas: 2
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 191818517
  • Mokesčio dalies dydis (procentais) - 2,00

 Direktorius Edmundas Valuckas